vinhomes-gallery

  

VINHOMES GALLERY GING V
Vinhomes Gallery ta lc ti v tr kim cng s 148 ph Ging V, nm trn mnh t trc y l Khu trin lm quc gia vi 2 mt ng ln l Ging V v Ngc Khnh. Vinhomes Ging V l khu phc hp rng gn 7ha vi cc loi hnh pht trin hin i l vn phng hng A, Trung tm thng mi sang trng, Khu cn h cao cp v h thng tin ch ng cp 5 sao mang thng hiu Vinhomes. Vinhomes Gallery khi hon thnh chc chn s l mt khu cn h ng sng bc nht H Ni. Tham kho thmv tr Vinhomes Dream City

Khu cn h cao cp Vinhomes Gallery hi t y 5 yu t ca mt thnh ph thu nh v c kin to bi ch u t uy tn s 1 Vit Nam Tp on Vingroup:

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
vinhomes-gallery
Just from $13/Page
Order Essay

V TR KIM CNG ti trung tm th H Ni.
LUXURY vi dch v v tin ch thng hiu Vinhomes.
HON HO vi thit k thng minh, ti u cng nng s dng.
TRONG LNH trong cc khng gian cnh quan xanh tri khp d n.
NG CP vi cng ng c dn thnh t v vn minh.

V TR TRUNG TM CA TRUNG TM
Chung c Vinhomes Gallery s hu v tr c tn ni trung tm Th vi c s h tng hin i v ng b. Khng ch c vy, khu cn h cao cp Gallery Ging V cn nm ngay bn cnh h Ging V v h thng tu in ngm hin i trong tng lai.

Nm ti s 148 Ging V, Vinhomes Gallery nm trong mt khu vc cc k nng ng v pht trin, ni tp trung cc c quan hnh chnh quan trng v cc cao c hin i.

Hng Bc view cc p ra H Ging V.
Hng ng Bc nhn v pha trung tm thnh ph H Ni.
Hng ng Nam l con ph Ging V si ng.
Hng Ty v Ty Nam l ph Ngc Khnh v khu dn c dn tr cao.

QUY M D N

Tn d n: Vinhomes Gallery (Tn gi trc y l Vinhomes Ging V)
Ch u t: Tp on Vingroup.
n v qun l vn hnh: Vinhomes -Vingroup.
n v phn phi chnh thc: i l Newstarland i l cp 1 phn phi chin lc ca Vinhomes.
Tng din tch d n: 6,8 ha
Mt XD: ang cp nht
Cc loi hnh pht trin:

Vn phng hng A
Trung tm thng mi Vincom
Cn h chung c cao cp
Cn h Officetel: va va c th lm vn phng.
H thng cc tin ch v dch v ng cp 5 sao do Vinhomes cung cp.

Tham quan ngayVinhomes Dream City

MT BNG KHU CN H
Mt bng Vinhomes Gallery s c chng ti ng ti trn website ngay khi d n c ch u t m bn. Hy ng k ngay c nhn thng tin d n nhanh nht.
TIN CH NG CP TI D N
L mt d n ng cp bc nht H N, c u t bi ch u t s 1 Vit Nam tp on Vingroup, D n Vinhomes Gallery c tch hp y cc tin ch mang thng hiu Vinhomes nh:

Trung tm thng mi Vincom
Trng lin cp Vinschool
H thng cnh quan cy xanh, vn hoa v cnh quan nc
H thng sn th thao tiu chun Olympic, san chi tr em
B bi ngoi tri v b bi bn ma
Phng tp Gym, Yoga, Spa
Dch v chm sc ti gia
An ninh tuyt i m bo 24/24 vi h thng camera gim st v bo v 4 lp.
Hm xe thng minh

GI BN V TIN THANH TON
Hin ti ch u t ang gp rt mi th tc tin hnh m bn cc cn h u tin ti d n. Gi bn Vinhomes Gallery s c chng ti cung cp ti qu khch hng ngay khi c s cho php ca ch u t.
Qu khch hng quan tm xin vui lng theo di website v ng k nhn thng tin d n theo biu mu di y. Chng ti s gi ti qu khch cc thng tin mi nht v chnh xc nht v d n Vinhomes Ging V.
V nu bn ang quan tm n u t v bt ng sn th chc chn bn khng th b qua d n Dream City Hng Yn

  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

Open chat
💬 Need help?
Hello 👋
Can we help you?